Meriç Aktaş

Hale Tenger / LaHavle Sergisi
Facebook'ta paylaş

05.04.2007 - 05.05.2007 

Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi

Sergiden Görüntüler

 

 

 

 

 

İzlenimler

 

 

Tenger, LaHavle başlıklı sergisiyle mekan dediğimiz önemli olgunun yansız ve edilgen olmadığını bir kez daha vurguluyor. Onun tekrar tekrar üretilebilirliğine işaret ediyor. Bunu yaparken bir yandan da onun aynı zamanda mücadele alanı haline gelebilirliğini, galerideki karanlık içinde bir kez daha gün ışığına çıkarıyor.

LaHavle’de duvara yansıyan, engel tanımayan hareketli figürün duvarlar arasında gidip gelişi, tüm engelli haline rağmen merdiveni çıkışı!, Serdar Ateşer’in sergi için ürettiği özel sesle birlikte mekanı istila eden ayaklara karşı sabır dolu bir örgütlenmeyi beraberinde getiriyor.

İstiklal’in tüm yayalarını, otoriteye, sivil olmayan iktidara karşı LaHavle çekmeye, direnişe çağırıyor. Marks’ın belirttiği kapitalist ilişkilerin gelişiminin tüm mekansal engellerin üstesinden gelici etkisinden ve bu etki sonucu zaman ile yok edilen mekana ilişkin vurgu yaparak, o’nu dönüştürürken John Urry’nin Marks’ın gözden kaçırdı dediği olguya da değinmiş oluyor. John Urry’nin bu yok etmenin aracısı olarak ilan ettiği, değişmez ve devinimsiz mekansal konfigürasyonlarla baş etmenin yollarını, kendi mekanla savaşımı aracılığıyla bize, bizi de dev ayaklar altında ezilmemek için verdiğimiz mücadele sayesinde kendimize gösteriyor.

Sanat Atak Ayşegül Sönmez